Remissyttrande över förslaget att förlänga giltighetstiden för begränsningslagen

Folkets Juristbyrå lämnar idag ett yttrande över regeringens förslag att förlänga den “tillfälliga” lagen om begränsningar av möjligheten att får uppehållstillstånd i Sverige.

Regeringens förslag fortsätter att drabba HBTQ-personer särskilt hårt i den grupp av asylsökande som drabbas negativt. Det beror på att om förslaget går igenom i riksdagen kommer det fortsatt vara extra svårt för personer som inte kunnat skapa erkända familjeband i sina hemländer att återförenas med sina familjemedlemmar i Sverige. Den diskriminering som många HBTQ-personer utsatts för i sina hemländer fortsätter alltså här i Sverige.

Vi är mycket starkt kritiska inte bara till förslagets innehåll utan även det sätt som regeringen valt att ta fram förslaget på. Lagförslagets syfte är att avskräcka asylsökande från att alls söka sig till Sverige för att söka asyl. Det är såklart redan i sig ett ganska tveksamt syfte för en lagstiftning. Det är vidare oklart om lagstiftningen uppfyller det syftet eller om den bara är en del av en signalpolitik riktad mot svenska väljare. Det saknas en utredning av lagförslagets konsekvenser.

Som jurister är vi missnöjda med hur regeringen valt att föreslå en förlängning av regler som är röriga, oklara och problematiska i förhållande till Sveriges skyldighet att respektera mänskliga rättigheter.

Du kan läsa vårt remissyttrande här.

Folkets Juristbyrå fyller ett!

I dagarna har vi på Folkets Juristbyrå firat att vi fyller ett år som byrå, under gemensamt namn och med två jurister, Silas Aliki och Joakim Lundqvist. Under året har vi haft ett stort antal mål som gällt ansökan om asyl, en del brottmål, mycket frågor kring olika förvaltningsrättsliga problem som våra klienter stöter på, och en hel del frågor och mål kopplade till familjerätt. Vi har hållit föreläsningar på massor av Pridefestivaler och i andra sammanhang, och givit gratis juridisk rådgivning på många olika ställen. Vi ser fram emot att påbörja ett nytt år tillsammans och fortsätta jobba för hbtiq-personers tillgång till rättvisa!

Gratis juridisk rådgivning!

Är du HBTQI-person eller Pridebesökare och behöver du diskutera ett problem med en jurist?Under Europride Stockholm erbjuder Folkets Juristbyrå fri rådgivning! Fundera på vad du behöver diskutera och kom till oss i Pride House! Ingen entré krävs! Rådgivningen hålls varje dag Pride House är öppet, mellan kl 13.00 och 14.45. 

Are you LGBTQ and need to discuss a legal problem with a lawyer? During Europride Stockholm we at Folkets Juristbyrå offers free legal advice! Think about what you need to discuss and join us at Pride House! No entry fees! The advice is given every day, between 13.00 and 14.45!

Pressmeddelande

Nu startar Sveriges första juristbyrå med fokus på hbtq-personer!

Folkets Juristbyrå är Sveriges första byrå med hbtq-personer som målgrupp. Byrån arbetar framförallt med hbtq-personers rätt till asyl men kommer även att arbeta med brottmål, socialrätt och förvaltningsrätt.

Behovet av jurister med kunskap om hbtq-personers särskilda förutsättningar är stort. Varje år söker många människor asyl i Sverige eftersom de på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet är utsatta för förföljelse i sina hemländer. Rätten till asyl för hbtq-personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse vid ett återvändande är skyddad i Genevekonventionen.

Hbtq-personer också är en grupp som löper stor risk att utsättas för hot eller våld, men som ofta låter bli att polisanmäla vad de utsatts för på grund av rädsla för negativt mottagande i kontakten med rättsväsendet. RFSL:s årliga undersökning av hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser visar återkommande ett mycket lågt förtroende för både polis, åklagare och socialtjänst. Detta gäller särskilt transpersoner. (https://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/7751-2/)

– Vi är inte bara själva hbtq-personer, utan har också flera års erfarenhet av de särskilda juridiska frågor som kommer upp i hbtq-relaterade mål. Vårt mål är att skapa en tryggare situation för de hbtq-personer som vill eller behöver komma i kontakt med rättsväsendet, för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter på ett bra sätt, säger Silas Aliki.

Byrån har sitt säte i Stockholm men tar uppdrag över hela landet, och håller även föreläsningar om asylsökande hbtq-personers rättsliga ställning. Byrån arbetar framförallt med asylrätt, men kommer i framtiden också att arbeta med brottmål (som målsägandebiträde och offentlig försvarare), förvaltningsrätt och socialrätt.
 

 

Kontakt:

 

Silas Aliki, jur. kand.

Silas Aliki är uppvuxen i Gävle, och tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet. Silas arbetar också som frilansskribent och samtalsledare för hbtq-ungdomar.

E-post: silas@alikibazanye.se

Telefon: +46 (0)739 60 43 93