Folkets Juristbyrå fyller ett!

I dagarna har vi på Folkets Juristbyrå firat att vi fyller ett år som byrå, under gemensamt namn och med två jurister, Silas Aliki och Joakim Lundqvist. Under året har vi haft ett stort antal mål som gällt ansökan om asyl, en del brottmål, mycket frågor kring olika förvaltningsrättsliga problem som våra klienter stöter på, och en hel del frågor och mål kopplade till familjerätt. Vi har hållit föreläsningar på massor av Pridefestivaler och i andra sammanhang, och givit gratis juridisk rådgivning på många olika ställen. Vi ser fram emot att påbörja ett nytt år tillsammans och fortsätta jobba för hbtiq-personers tillgång till rättvisa!