Remissyttrande över förslaget att förlänga giltighetstiden för begränsningslagen

Folkets Juristbyrå lämnar idag ett yttrande över regeringens förslag att förlänga den “tillfälliga” lagen om begränsningar av möjligheten att får uppehållstillstånd i Sverige.

Regeringens förslag fortsätter att drabba HBTQ-personer särskilt hårt i den grupp av asylsökande som drabbas negativt. Det beror på att om förslaget går igenom i riksdagen kommer det fortsatt vara extra svårt för personer som inte kunnat skapa erkända familjeband i sina hemländer att återförenas med sina familjemedlemmar i Sverige. Den diskriminering som många HBTQ-personer utsatts för i sina hemländer fortsätter alltså här i Sverige.

Vi är mycket starkt kritiska inte bara till förslagets innehåll utan även det sätt som regeringen valt att ta fram förslaget på. Lagförslagets syfte är att avskräcka asylsökande från att alls söka sig till Sverige för att söka asyl. Det är såklart redan i sig ett ganska tveksamt syfte för en lagstiftning. Det är vidare oklart om lagstiftningen uppfyller det syftet eller om den bara är en del av en signalpolitik riktad mot svenska väljare. Det saknas en utredning av lagförslagets konsekvenser.

Som jurister är vi missnöjda med hur regeringen valt att föreslå en förlängning av regler som är röriga, oklara och problematiska i förhållande till Sveriges skyldighet att respektera mänskliga rättigheter.

Du kan läsa vårt remissyttrande här.